Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Zorg voor het milieu en de maatschappij is een actueel onderwerp. Bedrijven willen graag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Papier en Meer verzorgt veel werkzaamheden in eigen beheer en belast het milieu zo beperkt als mogelijk. Daarnaast bieden we een argument waarmee u eenvoudig invulling kunt geven aan het MVO-principe voor uw eigen organisatie. Als volwaardige dochter van Kwintes, werkt Papier en Meer met mensen die op het punt staan te reïntegreren in de maatschappij. Onze mensen hebben hun sociale of psychische kwetsbaarheid onder controle en kunnen door onze professionele begeleiding werken aan een zelfstandige terugkeer in de maatschappij. Onze professionaliteit heeft niet alleen betrekking op vakinhoudelijke kennis maar kenmerkt zich ook door een professionele begeleiding voor de mensen die het werk uitvoeren.

Kiest u voor Papier en Meer dan kiest u ook voor de maatschappelijke betrokkenheid die onlosmakelijk met ons verbonden is. Wij zijn er trots op en willen u graag enthousiast maken.
 


 

papier [ en ] meer