Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat bij veel organisaties hoog in het vaandel. Met uw opdracht aan Papier en Meer kunt u eenvoudig invulling geven aan deze doelstelling. U ontvangt kwalitatief hoogwaardige producten en/of diensten tegen marktconforme tarieven en helpt daarmee tegelijkertijd mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid aan een waardevolle werkplek met volop mogelijkheden om zich te ontwikkelen en te participeren. Wij bieden hen arbeid en training op het gebied van arbeidsmarktvaardigheden en vakdeskundigheid. Door professionele begeleiding op de werkplek zijn continuïteit en kwaliteit gewaarborgd.
 

papier [ en ] meer